Vindico DNA Systems AB är svenska representanter för SelectaDNA som tillverkas av Selectamark plc. i Storbritannien.

 

SelectaDNA - Modern rån- inbrott och stöldskyddsteknik med äkta DNA som kan analyseras i alla certifierade kriminaltekniska laboratorier.

 

DNA – Det DNA som används i SelectaDNA är ett syntetiserat DNA. Detta innebär att DNA-kedjan sätts samman i ett laboratorium med hjälp av komponenter från naturligt DNA, vilket skapar en kort och robust DNA-kedja.

 

UV-Flourescens -  ett ämne i märkningen som fluorescerar blått när det belyses med UV-ljus vilket möjliggör att man hittar märkningen på ett föremål.

Mikropunkter – Beroende på produkt så innehåller SelectaDNA 0,5mm stora i metall eller polymer med märksatsens unika kod. Mikropunkterna avläses med hjälp av ett handhållet mikroskop vilket oftast kan göras av tex. Polis på plats utan behov av en tidskrävande kriminalteknisk analys.

SelectaDNA är den globalt ledande tillverkaren av system för kriminalteknisk märkning och erbjuder ett brett utbud av produkter för märkning och identifiering av egendom som alla innehåller en unik DNA-kod.

SelectaDNA är det första verkliga säkerhetssystemet baserat på DNA inom egendomsmärkning och har visat sig begränsa stölder och tillgrepp med upp till 85%. SelectaDNA används för närvarande av 75% av Storbritanniens polismyndigheter.

SelectaDNA reducerar inte bara brott utan möjliggör också för polisen att koppla ihop brottslingar med en brottsplats och få till stånd en fällande dom. Via en certifierad LPCB1224 databas som uppfyller Polisens krav erbjuder SelectaDNA en fullt spårbar lösning för alla typer av brottsförebyggande behov.

SelectaDNA är tillgänglig i ett antal olika former så som en vätska (som kombinerar DNA och mikropunkter) för märkning av egendom, olika typer av sprayer som exempelvis en bärbar försvarsspray och SelectaDNA Spray för rånskydd, SelectaDNA Trace för skydd av metaller och överförbara DNA produkter som SelectaDNA Gel och Grease.

SelectaDNA produkter är godkända enligt ACPO Secured by Design och Polisen

Några produkter

7 570 SEK6 813 SEK